Kalp Ritim Bozukluğu

Kalp Ritim Bozukluğu (Bradiaritmi)

KALP VE RİTM BOZUKLUKLARI

   Sağlıklı çalışan bir kalp her bir dakikada yaklaşık beş litre kanı tüm vücuda pompalayan bir organdır. Normal şartlar altında her dakika da 60 ile 100 kez atan kalbimiz fiziksel aktivite veya heyecan halinde dakikadaki atım sayısını 150’ye kadar yükseltebilmektedir. Oldukça ritmik bir çalışma gösterebilen kalbimiz çeşitli sebeplerle bu düzenini kaybederse bu durum aritmi, yani ritim düzensizliği olarak adlandırılır. Her bir kalp atımı kalbin sağ üst köşesinde yer alan doğal uyarı merkezinden (sino-atrial düğüm) çıkan elektrik dalgası ile tetiklenir. Oluşan bu dalga kalp içi elektrik yolları vasıtasıyla tüm kalbi yaklaşık bir saniye içinde sarar ve tüm kalp neredeyse aynı anda kasılarak içindeki kanı vücuda pompalar.
 

Belirtiler   

   Şikayetin oluşması ve çeşidi kalbin durumuna ve aritminin çeşidine bağlıdır. Aritminin ciddiyetin yanı sıra sıklığı ve süresi de şikayetlerin hissedilmesinde etkindir. Bazı ritim bozuklukları belirti vermeyebilir. Yaygın kanının aksine kalp çarpıntısı hissedilmesi her zaman aritmi varlığına işaret etmez.

Tedavinin doğru yönlendirilebilmesi için sebebin doğru tespit edilmesi gerektir.

Ritim bozukluklarının çeşitli sebepleri vardır:

1- Kalp kasına bağlı sebepler:
Koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü
Miyokardit ve kardiyomiyopatiler
2- Hemodinamik sebepler
Kalp kapak hastalıkları, doğumsal anomaliler, kalbin basınç ve volüm yüküne maruz kalması
Hipertansiyon
3-  Diğer sebepler
Aksesuar ileti yolları ( WPW gibi)
Hipertiroidizm
Elektrolit denge bozuklukları
Bazı ilaçlar
Aşırı miktarda alınan bazı keyif verici maddeler (nikotin, alkol, kahve, uyuşturucular gibi)
Karotis sinüs sendromu
Hipoksi
Kalp ameliyatı

   Aritmilerin benzer belirtileri olsa bile bazen ayrıma yardımcı ip uçları da elde edilebilir. Kalbin yavaş çalışmasında (bradikardi) yorgun hissetme, nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma beklenir. Hızlı çalışmada (taşikardi) ise boyunda ve göğüste kalbin kuvvetli veya  çarpıntılı bir şekilde hissi oluşur, göğüste huzursuzluk, güçsüzlük, ter basması, nefes darlığı ve bayılma hissi gelişebilir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.