HiperAldesteronizm

HİPERALDOSTERONİZM

Böbrek üstü bezinden  Aldosteron denilen hormonun aşırı salgılanması sonucuyla oluşur. İlk olarak 1955 yılında Conn tarafından primer hiperaldosteronizm adıyla tanımlanmıştır (Conn sendromu). Tansiyon yüksekliği olan kişilerin yaklaşık %1'inde vardır.
 
Hipertansiyon, serum potasyum düşüklüğü ve böbreklerden salınan renin hormonunun düşüklüğü ile karakterizedir. 30–50 yaş arasında kadınlarda erkeklerden daha sık, çocuklarda ise nadiren görülür. Genelde alışılmış tetkiklerde veya hipertansiyon nedenini araştırırken kanda potasyum düşüklüğünün saptanmasıyla teşhis edilir.
 
Aldosteron fazlalığı olan hastaların yaklaşık % 60'ında böbreküstü bezinde tek taraflı kitle (tümör) vardır. Genelde 2,0 cm'den küçüktürler.
 
Aşırı Aldosteron Hormon salgılanmasına bağlı olarak sırasıyla böbrekte Sodyum tutulumu, vücut sıvı miktarı ve toplam sodyum miktarı artar. Bunun sonucunda renin hormonu kanda düşer. Aldosteron fazlalığı böbrekten potasyum atılımını artırır ve bu nedenle hem vücut toplam potasyumu ve hem de plazma potasyum düzeyleri azalır. Potasyum azlığı nedeniyle de idrar miktarı artar.

BELİRTİLER

Bu hastalarda genelde; 
  • Orta şiddette hipertansiyon, 
  • Kanda potasyum düşüklüğü, 
  • İdrarla aşırı potasyum atılımı, 
  • Kanda sodyum fazlalığı oluşur.

Bu kategoride ürün bulunamadı.