Baş Dönmesi (Vertigo)

VERTİGO NEDİR? NEDENLERİ ve BELİRTİLERİ ?

Vertigo; vücudun denge sistemlerinden yanlış uyaranlar gelmesi ya da doğru uyaranların yanlış algılanması ile ortaya çıkan bir dengesizlik halidir. Vücut dengesinin sağlanması için bir çok organ birbirleriyle bağlantılı bir şekilde çalışırlar. Bunlar; iç kulak, eklem ve kaslar, gözler, beyin, omuriliktir. 
 
Vertigo bir hastalık değil, altta yatan bir hastalığın belirtisidir. Dengesizlik ve hafif bir baş dönmesinden, çok şiddetli, hastayı yataktan kalkamaz duruma getirebilecek kadar geniş bir klinik görüntüsü olabilir. Hasta sabit duramama, sarhoşluk ve bayılacakmış hissine kapılabilir. Bu da hastada çaresizliğe, uzun vadede korku ve depresyona sebep olur. Önem verilmesi gereken bir durumdur. Acil bir şekilde Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları veya Nöroloji uzmanına gidilmelidir.

Vertigonun belirtileri nelerdir?

Vertigoya sebep olan hastalıkların cinsine göre vertigoya eşlik eden belirtiler:
  • Baş dönmesi,
  • Kulak çınlaması, 
  • Denge kaybı,
  • Mide Bulantısı, 
  • Bazen kusma, 
  • Görme bozukluğu, 
  • Terleme, 
  • İşitme kaybı, 
  • Santral tipteki vertigolar da; kuvvet kaybı, hissizlik ön plandadır.
  • Vertigo bir enfeksiyon hastalığına bağlı ise; halsizlik, ateş gibi enfeksiyon belirtileri görülebilir. 

Vertigonun Nedenleri:

I-  Vücudun dengesinin sağlanmasında aşağıdaki üç sistem rol oynar ve bunlardan herhangi birinin bozulması nedeniyle vertigo görülebilir. Bunlar:
1.    İç kulaktaki denge sistemi: İç kulaktaki üç adet yarım daire kanalları ve bunların uçlarındaki iki küçük torbadan oluşur. Yarım daire kanallarının içinde bir sıvı bulunur ve başımızın en küçük hareketiyle bile bu yarım daire kanalları da hareket eder. Hızla giden ve yön değiştiren bir aracın içindeki ters yöne savrulan yolcu gibi bu kanalların içindeki sıvı da tam tersi yönde hareket eder. Buradaki duyu hücreleri bu hareketle değişen sıvı basıncını algılar ve sinirsel bir uyarı oluşturur. Bu uyarılar beyne ve beyinciğe gider. Buradaki bir takım işlevden sonra da denge sağlanır.
2.    Kas-iskelet sistemiyle sağlanan denge: Eklem, tendon ve kaslarda bulunan özelleşmiş reseptörlerin oluşturduğu sinirsel uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinir yollarından oluşur. Bu reseptörler vücudun uzaydaki konumunu algılar ve dengenin sağlanabilmesi için hangi eklemin hangi hareketi yapması ve hangi kasın ne kadar kasılması gerektiğini belirler.
3.     Görmeyle sağlanan denge: Gözden başlayarak, beyindeki görme merkezine kadar uzanan ve aralardaki bir dizi sinirsel yoldan oluşan, görme yolu ile dengenin sağlanmasına yardımcı olan sistemdir.
 
II-   Vertigoya neden olan hastalıklar: Vertigo, oluşma kaynağına göre ikiye ayrılır.
1. Periferal Vertigo : Nedeni;
a) İç kulak veya 
b) Vestibüler organlarda meydana gelen bozukluktur.
 
a) İç kulak kaynaklı Vertigo'nun en önemli sebepleri şu hastalıklardır:
     * Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV): Baş dönmesinin en çok görülen sebeplerindendir. İç kulağın içindeki yarım daire kanallarında yerleşik böbrek taşı benzeri kristallerle açıklanır. Çoğunlukla aniden ortaya çıkar. Baş pozisyonundan olumsuz etkilenir ve özgün manevralarla kısa sürede düzeltilebilir.
     * Meniere Hastalığı (İç Kulak Tansiyonu): İç kulakta yer alan yarım daire kanallarındaki sıvıda istenmeyen bir atışa bağlı iç kulak tansiyonudur. Nedeni kesin olarak bilinememektedir. Ancak aşırı tuz tüketimi, stres, gebelik ve menopoz gibi çeşitli tetikleyici faktörler saptanmıştır. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. olarak görülen baş dönmesi, kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi, giderek belirginleşen işitme azlığı ve sıklıkla kusmanın eşlik ettiği baş dönmeleri ile seyreder. K.B.B. uzmanları tarafından takip edilir. 
     * Vestibuler Nörit (Denge sinirinin mikrobik olmayan iltihabı): Genellikle mevsim geçişlerinde görülen, bazı virüslerle ilişkisi olduğu düşünülen, düşük şiddetli, ancak uzamış vertigo atağı ile seyreder. Nöroloji uzmanları tarafından takip edilir. 
     * Kulakta Perilenf Fistülü : İç ve orta kulak arasında zar yırtılması
 
b) Vestibüler sinirden kaynaklanan nedenler ise:
     * Menenjit : Ateş, kusma, dayanılmaz baş ağrısı, ense katılaşması, sayıklama gibi belirtilerle kendini gösteren, beyin zarlarının iltihaplanmasından ileri gelen hastalık.
     * Tümör (Akustik Nörinom, Menenjiom)
     * Sifiliz
     * Viral (Kabakulak)
     * İç kulağı etkileyen soğuk ve travma gibi durumlar ve bazı antibiyotik türleri de bu tür Vertigo'ya neden olabilir.
 
2. Santral Vertigo :
Beyindeki denge merkezlerindeki sorundan kaynaklanır. Konuşma bozuklukları, yutma bozukluğu, çift görme  gibi bulgular eşlik eder. Sıklıkla şiddetli denge bozukluğu görülür. En sık görülen nedenleri:
     * Vertiginöz migren: Baş dönmesini takiben oluşan migren benzeri baş ağrısı atakları ile tanınır. Orta yaş ve öncesinde baş dönmesi ve baş ağrısı olan olgularda öncelikle akla gelmelidir. Tedavi migrene göre planlandığı zaman her iki sorun da giderilebilir.
     * Multiple Skleroz (MS): Özellikle orta yaş ve öncesinde başlayan baş dönmesi ataklarında akla gelmelidir. Beyin hastalıkları uzmanları tarafından kolaylıkla teşhis ve tedavi edilebilir.
     * Beyin damar hastalıkları ve 
     * Otoimmun iç kulak hastalığıdır.
 
III- Yaralanma:
Kafatasında olan, iç kulağı da zedeleyen bir kırık sonrasında aşırı kısıtlayıcı bir vertigoyla birlikte işitme kaybı ve bulantı gelişir. Baş dönmesi birkaç hafta sürer.
 
IV- Boyun kireçlenmeleri ve boyun fıtığı
 
V- Alerji:
Bazı kişilerde alerjik oldukları besinleri aldıklarında ya da havadaki parçacıklarla karşılaştıklarında baş dönmesi veya vertigo oluşabilir.
 
VI- Yaşlılık
 
VII- Psikiyatrik Nedenler; Depresyon gibi 
 
VIII- Kulak ameliyatları
 
IX- Kalp-Damar Hastalıkları (örn: yüksek tansiyon)
 
X- Vitamin eksikliklerinde; Başta B12 vitamini
 
XI-  Uzun süreli alkol kullanımı sonrasında hasarlar sonucunda, 
 
XII-  İlaçların yan etkileri sonucu meydana gelebilir. Kanser ve tüberküloz ilaçları gibi. 
 
XIII- Bazı epilepsi nöbetlerinde 

Bu kategoride ürün bulunamadı.